Enter your keyword

Vervolg speech Kees Putman

De studiekeuze voor psychologie geeft al aan dat zij het leven wil begrijpen. Door de jaren heen komt een mens er echter achter dat hoe meer je ‘weet’, hoe minder je van het leven ‘begrijpt’. En dat is precies wat we in de kunst ervaren. Psychologie en kunst liggen dicht tegen elkaar aan. We zoeken naar het begrijpelijke, maar we ervaren dat er veel niet uit te leggen is.

De Circle of Life is een pad vol dwaal- en zijwegen. Het is geen uitgestippelde route. Een mens wordt heen en weer geslingerd door medemensen en gebeurtenissen. Er zijn volop onverwachte wendingen. Het toeval speelt een grote rol. En toch moet er altijd weer gekozen worden welk pad men inslaat.

Voor Joke is dat pad nu steeds meer “de Kunst”. Een logische stap, van de dwaalwegen van de menselijke geest naar de dwaalwegen van de kunstenaarsziel. In haar eigen Circle of Life opent zich een nieuwe route. Voor een kunstenaar is het steeds opnieuw ontdekken van nieuwe inzichten en mogelijkheden van levensbelang. Dat betreft niet alleen de onderwerpen of de technieken, maar ook de geestesgesteldheid, de nieuwsgierigheid, de scheppingsdrang. Zij kiest nu voor het pad van de kunst. Uit eigen ervaring weet ik hoe grillig dat kan zijn, maar ook hoe verrijkend. Je kunt er zomaar gelukkig van worden.

Sinds de uitvinding van de fotografie, rond 1840, is de kunstenaar verlost van de noodzaak als proto-fotograaf te werken en verplicht een ‘net echt’ plaatje te maken. Vrijheid begon te lonken. De impressionisten, de expressionisten, de kubisten, de abstracten, dada, noem maar op; ze maakten zich los van het verplicht maken van een mooi en goed gelijkend plaatje. Ineens was er de vrijheid om volledig los te gaan, maar toch ook nog steeds om – als je dat wilde – een goed gelijkend portret te schilderen.

Joke doet allebei. Ze schildert mooie, goed gelijkende portretten in opdracht, waarin ze het karakter van de geportretteerde probeert vast te leggen in verf, maar ze maakt ook portretten, waarin ze zich meer vrijheid veroorlooft. Ook in haar landschappen en dierstudies wijkt ze af van een keurige weergave van de werkelijkheid. In haar nieuwe techniek van ‘acrylic pouring’, het beheerst gieten van sterk verdunde acrylverf, kan ze nog verder gaan. In deze techniek gaat de verf gedeeltelijk zijn eigen gang, maar door oefening kan de kunstenaar het proces steeds verder en sterker beïnvloeden. Joke stuurt het ontstaan van het werk op geraffineerde wijze en voegt er eigen elementen aan toe, die het een zeer persoonlijk karakter geven. De grilligheid van het leven is zichtbaar in de soms onvoorspelbare en verrassende gedragingen van de verf die zijn eigen gang gaat, maar de hand van de kunstenaar stuurt en brengt elementen aan, die laten zien dat we in het leven keuzen kunnen en moeten maken.

U merkt het wel, The Circle of Life wordt in deze tentoonstelling zichtbaar gemaakt.